NAPREDAK VOĐEN HIBRIDNOM TEHNOLOGIJOM
NOVI FORD MONDEO HYBRID
Striking, contemporary design
NOVI FORD MONDEO HYBRID
POZNATO LICE - SADA ELEKTRIČNO
U novije vreme hibridna vozila (HEV) sve su češća pojava na putu. Ovo je posebno uočljivo u gradovima i urbanim sredinama, gde njihova efikasnost u potrošnji goriva u tipičnoj upotrebi može biti prednost.

Kao i kod Mild Hybrid (MHEV), ova vozila imaju motor sa unutrašnjim sagorevanjem, ali imaju i veću bateriju i snažniji motor. To pruža veću pomoć motoru i omogućava vozilu da delove kratkih putovanja vozi na malim brzinama koristeći samo električni motor. Zahvaljujući konvencionalnom motoru, to može pomoći u produženju autonomije vožnje, zbog toga što vozilo može da koristi i bateriju i motor sa unutrašnjim sagorevanjem.