Lizing ponuda za pravna lica sa 0% učešća

U saradnji sa CA Leasingom, pravnim licima i nekim kategorijama preduzetnika Grand Motors u mreži svojih prodajno-servisnih centara nudi atraktivne uslove kupovine novih vozila vrednosti do 40.000 evra. Novi automobil se preuzima bez učešća, a otplaćuje kroz 48 jednakih rata. Ako to želi, kupac može da postane i trajni vlasnik vozila, plaćanjem 49-te, otkupne rate u iznosu od 30% od njegove novonabavne vrednosti.

Recimo, za najtraženiji Fordov automobil u Evropi i Srbiji, Fiestu nove generacije, pre preuzimanja treba platiti 250,75 evra (za obradu zahteva i upis ugovora u registar) i još 265 evra za kasko osiguranje, a potom, u naredne četiri godine, mesečna rata iznosi 172,20 evra. Ako se kupac opredeli za otkup, poslednja, 49. rata je 2.997 evra.

Jednako atraktivna je i ponuda potencijalnim kupcima koji žele reprezentativan poslovno-porodični SUV, sve popularniji model Kuga: za prvo plaćanje (obradu zahteva i upis ugovora u registar) potrebno je izdvojiti 410,57 evra i 476 evra za obavezno kasko osiguranje. Mesečna rata u naredne četiri godine je 311 evra, a poslednja, otkupna, 49. rata je 5.397 evra.

Sva plaćanja se obavljaju u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan zaključenja ugovora, odnosno na dan dospeća mesečnog anuiteta.

Ovakav način finansiranja novog poslovnog vozila se isplati već onog trenutka kada se ukaže prva potreba za iznajmljivanjem automobila: mesečna rata ovog lizing aranžmana, recimo, na primeru modela Fiesta, niža je od sume koju treba platiti za nekoliko dana najma. Slična je računica i ako se za poslovne potrebe koriti taksi: suma mesečnog lizing anuiteta je manja od desetak dužih taksi vožnji u većim gradovima.

Bookmark & Share