Roadside Assistance


ROADSIDE ASSISTANCE (RSA)

Dana 07.02.2008. godine potpisan je Ugovor između AMSS i Grand Motors-a, kojim je Grand Motors ušao u Panevropski sistem pomoći na putu „ARC Transistance“ za brend FORD.

Ugovorom je regulisano da nivo usluga koji se nudi našim strankama u okviru programa RSA bude onaj nivo usluga koji je omogućen po Panevropskom ugovoru potpisanom između Kompanije Ford i ARC Transistance-a, bez ikakvih doplata.

Usluge obuhvataju sledeće:

1. Pomoć na putu

   • nema limita što se tiče cene usluge, troškovi pružaoca usluga (putarine i sl .) su uključeni u RSA, kao i različiti sitni delovi (npr. sijalice i sl.);
   • korisnik je pokriven ovom uslugom u slučaju kvara na putu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

 

2. Šlepovanje

   • korisnik je pokriven u sledećim slučajevima: saobraćajna nezgoda, slučajno izazivanje štete na vozilu, kvar na vozilu, krađa, pokušaj krađe, vandalizam
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
   • ova usluga uključuje i transport prtljaga i/ili tereta (ako je u pitanju komercijalno vozilo)
   • priključno vozilo (kamp prikolica ili bilo koje drugo) nije pokriveno ovom uslugom
   • ovaj vid pomoći se primenjuje ukoliko Pomoć na putu ne može da otkloni razlog prekida putovanja
   • u zemlji, vozilo se šlepuje do najbližeg ovlašćenog servisa, ili do prodajnog dilera ako je udaljenost do njega manja od 50km
   • u inostranstvu, vozilo se šlepuje do najbližeg ovlašćenog dilera
   • nema ograničenja što se tiče cene usluge

 

3. Izvlačenje vozila sletelog sa javnog puta

   • korisnik je pokriven samo u slučaju saobraćajne nezgode, i to samo za slučaj kada za izvlačenje na javni put nije potrebna specijalna oprema (dizalica i sl.)
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
• nema ograničenja što se tiče cene usluge

 

4. Zamensko vozilo

   • korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
   • ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana
   • ova vrsta pomoći se kombinuje sa šlepovanjem pokvarenog vozila
   • uslugu obezbeđuje AMSS/RSA/ARC kroz Rent-a-Car vozilo, i to:
         a. vozilo Ford iste klase
         b. vozilo drugog brenda, jedna klasa niže
   • maksimalni rok korišćenja ove usluge je dva radna dana
   • usluga se može tražiti (ukoliko nisu korišćene druge usluge RSA) sve do završetka popravke vozila
   • RSA obezbeđuje osiguranje od štete, ali ne i kasko osiguranje
   • korisnik ne plaća najam vozila, ali je dužan da plati depozit, gorivo i sve ostale troškove vezane za najam
   • nema ograničenja za pređenu kilometražu
   • zamensko komercijalno vozilo se može dobiti ukoliko lokalni uslovi to dozvoljavaju
   • ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom hotelskog smeštaja i sa uslugom obezbeđenja nastavka putovanja

 

5. Hotelski smeštaj

   • korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
   • korisnik može dobiti ovu vrstu usluge u slučaju da je do prekida putovanja došlo na više od 80 km od njegovog mesta stanovanja
   • ova vrsta pomoći se kombinuje sa šlepovanjem pokvarenog vozila
   • korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano
   • ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana
   • cena hotelskog smeštaja je ograničena na €100 + PDV po noćenju/po osobi
   • maksimalan broj noćenja je 3
   • nema ograničenja po pitanju kategorije hotela
   • ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom zamenskog vozila i sa uslugom obezbeđenja nastavka putovanja

 

6. Prevoz taksijem

   • korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
   • korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano
   • cena taksi prevoza je ograničena na €50 + PDV; ovaj iznos se može koristiti i kroz neki drugi vid javnog transporta
   • ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom izvlačenja vozila sletelog sa javnog puta

 

7. Obezbeđenje nastavka putovanja

   • korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.
   • korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
   • korisnik može dobiti ovu vrstu usluge u slučaju da je do prekida putovanja došlo na više od 80 km od njegovog mesta stanovanja
   • korisnik može izabrati da li će koristiti ovu uslugu za povratak u mesto stanovanja, ili za odlazak na planiranu destinaciju i povratak u mesto stanovanja
   • korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano
   • ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana
   • za ovu uslugu se koristi prevoz vozom (u prvoj klasi), ili avionski prevoz u ekonomskoj klasi (ukoliko bi prevoz vozom trajao duže od 6 sati)
   • ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom zamenskog vozila i uslugom hotelskog smeštaja

 

8. Transport pokvarenog vozila

   • korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.
   • korisnik je pokriven u inostranstvu
   • korisnik može dobiti ovu uslugu ukoliko se popravka vozila ne može izvršiti u roku od 5 radnih dana od dana nastanka kvara (odnosno prekida putovanja)
   • priključno vozilo (kamp prikolica ili bilo koje drugo) nije pokriveno ovom uslugom
   • ova usluga uključuje i transport prtljaga i/ili tereta (ako je u pitanju komercijalno vozilo)
   • ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom izvlačenja vozila sletelog sa javnog puta

Sve gore navedene usluge se nude isključivo u slučajevima kada do prekida putovanja odnosno kvara na vozilu pokrivenom RSA programom dođe na javnom putu (a prema definiciji datoj u Zakonu o bezbednosti saobraćaja). Usluge RSA programa ne uključuju ni jednu vrstu pomoći kada se radi o vožnji van javnih puteva (off-road, trkališta i slično...).

Jedina obaveza korisnika RSA programa je da se u slučaju bilo kakvog incidenta bilo gde u Evropi javi Operativnom centru RSA programa u Srbiji na telefon
+38 111 333 12 66. RSA programom je predviđeno vreme odziva od max. 30 - 45 min, na bilo koji poziv, u bilo koje doba dana, u celoj Evropi.

Bookmark & Share