Potvrde i homologacije

 

Potvrde i homologacije

 

Grand Motors, ovlašćeni uvoznik, prodavac i serviser automobila Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar i Infiniti u mogućnosti je da za vozila navedenih proizvođača izda:

- potvrdu o usklađenosti/saobraznosti

- potvrdu o prenameni/preradi vozila

- CEMT potvrdu

- saglasnost o ustupanju homologacije za nova vozila

 

Potvrde-saglasnosti se izdaju isključivo na osnovu kompletno popunjenog zahteva (može se preuzeti OVDE) i priložene kopije zvaničnog dokumenta koji sadrži broj šasije vozila (na primer, saobraćajna dozvola, carinska isprava i sl.).

Popunjen zahtev i kopija dokumenta s brojem šasije se šalju:

elektronskom poštom na adresu: homologacije@grandmotors.rs

telefaksom na broj: 011/ 20 90 658

poštom, na adresu: Grand Motors, 11070 Novi Beograd, sa naznakom HOMOLOGACIJE

 

Kada je potvrda spremna za štampu, na adresu podnosioca zahteva (e-mail, telefaks ili poštansku) koja je navedena u zahtevu biće poslat predračun za uplatu, u skladu sa zvaničnim cenovnikom za tu vrstu usluge.

potvrda proizvođača o usklađenosti: 13.900,00 dinara

potvrda o EURO statusu vozila: 13.900,00 dinara

potvrda o prenameni/preradi vozila: 3.000,00 dinara

CEMT: 13.900,00 dinara

saglasnost za ustupanje homologacije: 1.800 evra (u dinarskoj protivvrednosti)

 

Po izvršenoj uplati, zahtevana potvrda i faktura će biti poslate poštom na navedenu poštansku adresu. U slučaju da se želi lično preuzimanje, na isti način se dobija obaveštenje kada se tražena dokumenta mogu preuzeti u poslovnom centru Grand Motorsa (Novi Beograd, Milutina Milankovića 21).

 

Ukoliko ne postoji mogućnosti izdavanja zahtevane potvrde-saglasnosti, podnosilac zahteva će o tome biti pravovremeno obavešten.

 

Provera podataka i izdavanje potvrde-saglasnosti će biti obavljeni u najkraćem roku, u zavisnosti od kompleksnosti i dostupnosti potrebnih podataka u sistemima proizvođača.

 

Ukoliko su potrebne dodatne informacije, mogu se dobiti slanjem poruke na gore navedene adrese (e-mail, telefaks, poštanska) ili pozivom na broj telefona: 011/20 90 692.

 

GRAND MOTORS

Služba postprodaje

Bookmark & Share