Ford servisni intervali

Za vreme trajanja životnog veka Vašeg vozila važno je redovno vršiti servise, u godišnjim razmacima ili nakon određenog broja pređenih kilometara kako je prikazano u donjim tabelama.

Tačan sadržaj svakog servisa razlikuje se od modela do modela i zavisi od starosti i pređenog broja kilometara vozila. Na Vaš zahtev ovlašćeni Ford partner daće Vam kopiju rasporeda servisa, sa svim servisnim operacijama koje se odnose na Vaše vozilo. Pored toga liste se mogu naći na:

 

www.etis.ford.com/fordservice

 

Na sledećim stranicama nalazi se evidencija redovnih servisa. Podaci su vrlo važni i zahtevaju Ford garanciju Vašeg vozila. Pobrinite se da Vaš ovlašćeni Ford partner potvrdi odgovarajuću rubriku nakon svakog servisa.

Bookmark & Share