Ford garancija

 • Osnovna garancija

   

  OSNOVNA GARANCIJA

   

  Vaše vozilo Ford uživa osnovnu Fordovu garanciju koja se ostvaruje preko ovlašcenih dilera Fordovih vozila.

   

  Ako bilo koji deo vozila treba popraviti ili zameniti usled proizvodnog nedostatka, taj deo ce se popraviti ili zameniti potpuno besplatno kod svakog ovlašcenog dilera Fordovih vozila, bez obzira na bilo koju promenu vlasništva vozila u toku garantnog perioda.

   

  Garanciju za gume pokriva proizvodac guma, tako da gume nisu pokrivene Fordovom garancijom. Vaš ovlašceni Ford diler ce Vam, medutim, pomoci vezano za reklamacije proizvodacu guma .

   

  Šta je garantni period?

   

  Osnovna Fordova garancija pocinje na dan kada se vozilo isporuci prvom  kupcu u maloprodaji ili kupcu koji poseduje vozni park. Tamo gde postoji posrednik u kupovini vozila, garantni period pocinje kada se vozilo preda u ruke posredniku.

   

  Osnovna Fordova garancija traje 24 meseca od dana isporuke prvom kupcu, bez ogranicenja predene kilometraže.

   

  Da li se to odnosi i na dodatnu opremu?

   

  Originalna dodatna oprema sa Fordovim brendom, koju ugraduje Ford ili ovlašceni Ford diler pre predavanja novog vozila prvom kupcu, uživa pogodnosti istih uslova garancije koji važe za osnovnu Fordovu garancija .

   

  Dodatna oprema koju isporucuju spoljnjidobavljaci nije pokrivena ovom Fordovom garancijom.

   

  GARANCIJA NA BOJU

   

  Vaše vozilo Ford uživa pogodnosti garancije na boju koja se ostvaruje preko ovlašcenih dilera Fordovih vozila.

   

  Ako boja na karoseriji vozila zahteva popravku usled proizvodnog nedostatka, neophodne popravke ce se izvršiti potpuno besplatno od strane bilo kog ovlašcenog dilera Fordovih vozila, bez obzira na bilo koju promenu vlasništva u toku garantnog perioda.

   

  Koliki je garantni period?

   

  Fordova garancija na boju ima isti garantni period kao i osnovna Fordova garancija.

   

  GARANCIJA NA PERFORACIJU

   

  Vaše Ford vozilo uživa pogodnosti garancije na perforaciju koja se ostvaruje preko ovlašcenih Ford dilera.

   

  Ukoliko dode do perforacije bilo kog originalnog dela karoserije vozila usled korozije, panel(e) ugrožen(e) perforacijom popravice ili zameniti bilo koji ovlašceni diler Fordovih vozila, potpuno besplatno, bez obzira na bilo koju promenu vlasništva u toku garantnog perioda.

   

  Napomena: termin 'perforacija' oznacava rupu koji se stvara u karoseriji usled korozije sa unutrašnje ili donje strane kao rezultat proizvodne greške.

   

  Napomena: termin 'karoserija' ne obuhvata tockove i dodatne delove kao što su dodatna oprema visokog sjaja, branici, ukrasni reljefi i šarke. Teretna platforma, pneumatsko dizanje tereta (tipper), oplata ili oprema ugradena na Ford Transitu takode je izuzeta iz garancije.

   

  Koliki je garantni period?

   

  Fordova garancija na perforaciju korozijom pocinje u isto vreme kao i osnovna garancija. Garantni period na perforaciju korozijom zavisi od toga u kojoj ste zemlji kupili Vaš novi Ford. Za bliže informacije kontaktirajte Vašeg ovlašcenog dilera Fordovih vozila.

 • Produžena garancija

   

  GRAND MOTORS PRODUŽENA GARANCIJA

  Da bi izašao u susret klijentima koji su ranije kupili svoja vozila, Grand Motors nudi mogucnost naknadne kupovine produžene garancije za vozila marke Ford.

   

  Svaki vlasnik vozila Ford može da dokupi Grand Motorsovu produženu garanciju, i  to kod bilo kog ovlašcenog dilera marke Ford u Srbiji. Jedini uslovi su da je vozilo još uvek u osnovnoj fabrickoj Fordovoj (dvogodišnjoj) garanciji i da je vozilo održavano iskljucivo kod ovlašcenih dilera marke Ford.

   

  Grand Motorsovom produženom garancijom su pokriveni svi osnovni sklopovi vozila, a konkretni uslovi produžene garancije opisani su u „Knjižici produžene garancije“, koja se na zahtev može dobiti kod svakog ovlašcenog Ford dilera.

   

  Ovakva produžena garancija se može dokupiti za period od godinu dana (na primer: od redovnog servisa do sledeceg redovnog servisa) ili za period od dve godine odjednom.

 • Sigurnih 5

   

  Petogodišnja garancija za Fordove automobile

   

  Sva nova Fordova putnicka i laka komercijalna vozila koja u Srbiji prodaju uvoznik, distributer i serviser Grand Motors i mreža ovlašcenih dilera imaju petogodišnju garanciju.

   

  Pri kupovini novog vozila Ford vlasnik potpisuje ugovor o korišcenju Garantnog paketa, koji važi 60 meseci.

   

  Da bi korisnik garancije mogao da ostvari prava iz ovog Garantnog paketa, obavezan je da kompletno redovno održavanje i sve popravke svog vozila obavlja iskljucivo u ovlašcenim servisima marke Ford, poštujuci pri tome fabricki propisane servisne intervale (redovan servis na svakih 12 meseci, odnosno na svakih 20.000 predenih kilometara, u zavisnosti od toga koji uslov bude prvi ispunjen).

   

  Garantni paket se odnosi na najvitalnije delove i skopove vozila – motor, rashladni sistem, menjac, komponente za prenos snage, klima uredaj, zaptivace, gorivni, elektricni i sigurnosni sistem.

Bookmark & Share