Petogodišnja garancija za Fordove automobile

Garantnim paketom „Sigurnih pet“, koji obezbeđuje uvoznik, vlasnicima omogućeno da garantna prava, umesto dosadašnje dve, ostvare punih pet godina

Sva nova Fordova putnička i laka komercijalna vozila koja u Srbiji prodaju uvoznik, distributer i serviser Grand Motors i mreža ovlašćenih dilera od 15. juna imaju petogodišnju garanciju. Pri kupovini novog Forda vlasnik potpisuje ugovor o korišćenju Garantnog paketa, koji važi 60 meseci, pod uslovom da korisnik garancije obavlja sve kontrolne preglede, radove na održavanju vozila, popravke i zamene originalnih rezervnih delova u ovlašćenoj servisnoj mreži, to jest u radionicama na Novom Beogradu, u beogradskom naselju Petlovo brdo, u Subotici, Nišu, Novom Sadu, Čačku i Kragujevcu.

Da bi korisnik garancije ostvario prava iz Garantnog paketa, obavezan je da kontrolne preglede i radove na održavanju vozila obavlja isključivo kod davaoca garancije i to najmanje jednom u 12 meseci, odnosno na svakih 20.000 pređenih kilometara, u zavisnosti od toga koji uslov prvi bude ispunjen.

Garantni paket se odnosi na najvitalnije delove i skopove vozila – motor, rashladni sistem, menjač, komponente za prenos snage, klima uređaj, zaptivače, gorivni, električni i sigurnosni sistem.

  

 

Bookmark & Share